Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Sản phẩm IQOS 3 Multi là một trong những sản phẩm nổi trội của PMI

Sản phẩm Multi của PMI có khả năng hút được từ 7 – 10 điếu/ lần sạc

Tẩu 3 Multi không có bộ sạc rời mà sạc gắn liền tẩu

Màu sắc gồm có: IQOS 3 Multi màu vàng Gold, IQOS 3 Multi màu xanh coban, IQOS 3 Multi màu trắng, IQOS 3 Multi màu đen, IQOS 3 Multi màu mint

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?