Sản phẩm chính hãng, máy bảo hành kỹ thuật 03 tháng

Khách được phép đổi máy mới trong 5 ngày nếu có lỗi do nhà sản xuất