Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Máy Lil Plus là dòng máy của Hàn Quốc, do Công ty KT&G có nhà máy đặt tại Việt Nam sản xuất

Máy có nhiều tính năng nổi trội và khác biệt so với IQOS, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng chung thuốc Heets và Marlboro cho máy

Dòng Plus là dòng máy mới của KT&G được giới thiệu từ cuối năm 2018

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?