Sản phẩm IQOS 3 Multi là một trong những sản phẩm nổi trội của PMI

Sản phẩm Multi của PMI có khả năng hút được từ 7 – 10 điếu/ lần sạc

Tẩu 3 Multi không có bộ sạc rời mà sạc gắn liền tẩu

Màu sắc gồm có:

thuoc la dien tu

Hãy liên lạc với chúng tôi tại 3 cửa hàng sau để được phục vụ:

KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH

 Cửa hàng Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

 Điện thoại:  091.345.02.02

Google maps: Cửa hàng IQOS Quận 1

 Cửa hàng Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

 Điện thoại:  0916.61.51.51

Google maps: Cửa hàng IQOS Bình Thạnh

KHU VỰC ĐỒNG NAI

 Cửa hàng Tp. Biên Hoà, Đồng Nai

 Điện thoại:  0913.19.60.60